vSphere 6.5: HA در vSphere جدید

بخش چهارم: ارجحیت راه اندازی ماشین های مجازی یا VM Restart Priorities

ارجحیت راه اندازی ماشین های مجازی یا VM Restart Priorities در نسخه های قبلی نیز وجود داشت در نسخه جدید با معرفی Orchestrated Restart حالا به ارجحیت های بیشتری نیاز خواهیم داشت.

ارجحیت راه اندازی ماشین های مجازی - VM Restart Priorities

ارجحیت راه اندازی ماشین های مجازی – VM Restart Priorities

در نسخه های قبلی 3 ارجحیت در راه اندازی ها وجود داشت که در بخش VM Overrides در دسترس بود:

  • Low
  • Medium
  • High

حالا با معرفی Orchestrated Restart کاربران ممکن است به گزینه های ارجحیت بیشتری نیاز داشته باشند به همین خاطر در vSphere نسخه 6.5 گزینه های ارجحیت به 5 رسیده است. در واقع دو گزینه اضافه شده است:

  • Lowest
  • Highest

حالا ترتیب ارجحیت ها انعطاف بیشتری خواهد داشت.

مشخصا این بروزرسانی را نمی توان یک انقلاب در نظر گرفت چرا که قبلا نیز توسط Script ها و PowerCLI امکان پیاده سازی آن وجود داشت. اما حالا بیش از پیش ساده شده است و برای آن دسته از عزیزانی که قصد آشنایی با تغییرات نسخه 6.5 VMware vSphere را داشته باشد مناسب است. در این قسمت VM Overrides و VM Restart Prioritiesرا مورد بررسی قرار دادیم.

لایه های ارجحیت راه اندازی ماشین های مجازی - VM Restart Priorities

آموزش های مرتبط

شرکت ویرا شبکه نگار فعال در زمینه مجازی سازی، ذخیره سازی داده ها، مراکز داده، مانیتورینگ و امنیت زیرساخت های شبکه

دسترسی به بخش آموزش های مجازی سازی

 

دانلود کتاب VMware Workstation