راهنمای مجازی سازی دسکتاپ با VMware Horizon

راهنمای مجازی سازی دسکتاپ با VMware شروع مناسبی برای ورود به دنیای مجازی سازی دسکتاپ ها خواهد بود. این راهنما شامل 7 فصل بوده و به صورت گام به گام شما را در پیاده سازی و پیکربندی زیرساخت مجازی سازی دسکتاپ ها با Horizon Suite یاری خواهد رساند.

فرم دریافت راهنمای مجازی سازی دسکتاپ با VMware Horizon

لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید تا پیوند دریافت راهنما به آدرس ایمیل شما ارسال شود. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد و صرفا بروزرسانی های کتاب، کتاب های دیگر، آموزش های مجازی سازی و خبرنامه برای شما ارسال خواهد شد.

فهرست راهنمای مجازی سازی دسکتاپ با VMware Horizon

بخش اول: نصب HORIZON VIEW سرور اتصال ها (CONNECTION SERVER)
 • VDI چیست ؟
 • انواع سرور های Connection
 • حداقل نیازمندی های سرور Connection
 • پروسه نصب HORIZON VIEW – CONNECTION SERVER
بخش دوم : راه اندازی HORIZON VIEW - VIEW COMPOSER
 • دلایل استفاده از VDI (چرا VDI)
 • تفاوت Linked Clone و Full Cloned
 • حداقل نیازمندی های Horizon View Composer
 • پروسه راه اندازی HORIZON VIEW – COMPOSER SERVER
بخش سوم: پیکربندی HORIZON VIEW (پایگاه داده، سرور VCENTER، سرور ACTIVE DIRECTORY)
 • مزیت های استفاده از مجازی سازی دسکتاپ
 • معایب استفاده از مجازی سازی دسکتاپ
 • پیکربندی HORIZON VIEW – سرور ACTIVE DIRECTORY
 • مزایای استفاده از VDI
 • معایب استفاده از VDI
 • پیکربندی HORIZON VIEW – پایگاه داده رخدادها
بخش چهارم: پیاده سازی VDI – نصب سیستم عامل و ساخت IMAGE
 • پیاده سازی VDI – خلاصه مراحل
بخش پنجم: دسکتاپ مجازی (فرآیند VDI) – ساخت خودکار ماشین های مجازی
بخش ششم: HORIZON VIEW، سرور RDS و APPLICATION POOL
بخش هفتم: ساخت DESKTOP POOL در سرور ریموت دسکتاپ
راهنمای مجازی سازی دسکتاپ با VMware Horizon