Citrix HDX - Citrix ICA
جدا کننده ی دیکشنری رایانه
تکنولوژی Citrix HDX مجموعه ای از قابلیت ها است که به کمک هم امکان ارائه دسکتاپ مجازی را با کیفیت بالا برای کاربر فراهم می کند. Citrix HDX مجموعه ی زیادی از پایانه ها را پشتیبانی می کند.

هدف Citrix HDX، اطمینان از ارائه ی کیفیت مناسب در مجازی سازی دسکتاپ XenDesktop و XenApp به کاربر می باشد تا تجربه ی کاری مشابه ی دسکتاپ های سنتی را تجربه کند. Citrix HDX با پروتکل هایی نظیر RemoteFX – RFX، VMware PCoIP که از UDP برای ارسال داده ها استفاده می کند، مقایسه می شود. RemoteFX از هر دو پروتکل UDP و TCP استفاده می کند. در آخرین بروزرسانی، Citrix HDX نیز از هر دو پروتکل پشتیبانی می کند.

Citrix HDX شامل Citrix Independent Computing Architecture یا ICA نیز می شود که قابلیت ها و کارایی آن را برای مقیاس های بزرگتر ممکن نموده است. امکان استفاده از زیرساخت WAN را بهبود بخشیده است و کیفیت به مراتب بهتری را ارائه می دهد.