Centerm OS - COS

جدا کننده ی دیکشنری رایانه

COS یا Centerm Operating System سیستم عاملی است که شرکت Centerm، برای تین کلاینت های خود بر پایه ی Linux ساخته است. این سیستم عامل حداقل رد پا را داشته و معمولا شامل کلاینت های RDP، VMware PCoIP و Citrix HDX بوده و روی یک حافظه ی 4 گیگابایت قابل نصب است. Centerm با ارائه ی COS قصد داشته تا فاصله ی Thin Client ها و Zero Client ها را به حداقل برساند، که البته تا حدودی موفق بوده است.