Server Farm یا Farm

 Farm یا Servers Farm به مجموعه از سرور ها گفته می شود که سرویس های رایانه ای ارائه می دهند. معمولا از Farm ها زمانی استفاده می شود که یک سرور امکان انجام پردازش مورد نیاز را نداشته باشد. سرور Farm می تواند شامل چندین تا چندین هزار سرور باشد.