PXE – Preboot Excution Environment استانداردی است برای سرور/ کلاینت ها که امکان راه اندازی از طریق شبکه را ممکن می کند. این پروسه قبل از بوت شدن سیستم عامل رخ می دهد و این امکان را فراهم میکند تا کامپیوتر از طریق شبکه بوت شده و دیگر نیازی به سیستم عامل محلی نداشته باشد. اطلاعات بار گذاری شده از شبکه، بر روی حافظه ی رم ذخیره می شود و نیازی به دیسک سخت نیز وجود نخواهد داشت.

PXE در سه مرحله اجرا می شود:

  1. استفاده از DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol برای دریافت IP آدرس و اتصال به سرور PXE.
  2. مجموعه ای از برنامه ها و رابط (API) ها که از طریق BIOS – Basic Input Output System پیکربندی می شود یا از طریق NBP – Network Bootstrap Program قابل دستیابی است.
  3. متد استاندارد برای شروع پروسه PXE که یا بر روی PXE ROM وجود دارد یا از طریق یک Disk از قبل شاخته شده به اجرا در خواهد آمد.

مزیت های استفاده از PXE

  • کلاینت نیازی به سیتم عامل یا حتی دیسک سخت نخواهد داشت.
  • ریبوت شدن کامپیوتر آسیبی به هارد دیسک نخواهد زد (وجود ندارد)
  • PXE وابسته به برند خاصی نیست و هر دستگاه یا کارت شبکه ای که قابلیت PXE Boot را داشته باشد، می تواند به این ساختار اضافه شود.
  • از آن برای نصب سیستم عامل نیز می توان استفاده نمود. که خود شامل چندین مزیت دیگر خواهد بود.