ماشین حساب برست - Burst Calculator / Simulator

ماشین حساب برست - Burst Calculator / Simulator ابزاری است برای محاسبه ی Burst List و همچنین آشنایی با این تکنولوژی. این قابلیت امکان استفاده بهینه از پهنای باند را فراهم می کند ضمن آنکه کاربر تجربه ی کاری بهتری را تجربه خواهد نمود.

ماشین حساب برست – Burst Calculator / Simulator ابزاری است برای محاسبه ی Burst List و همچنین آشنایی با این تکنولوژی. این قابلیت امکان استفاده بهینه از پهنای باند را فراهم می کند ضمن آنکه کاربر تجربه ی کاری بهتری را تجربه خواهد نمود.

ماشین حساب Burst یا

Burst چیست ؟

Burst متوجه این تعریف خواهیم شد. یا سرعت انفجاری به اختصاص دادن پهنای باند بیشتر نسبت به پهنای باند اصلی برای مدت زمان مشخص اطلاق می شود. شاید تعریف آن کمی نامفهوم باشد، اما در ادامه با شرح نحوه ی کارکرد آن

ترافیک کاربران عمدتا به مرور صفحات می گذرد که بر پایه ی پروتکل HTTP یا HTTPS می باشد. ترافیک صفحات در زمان باز شدن بالا است و پهنای باند زیادی می طلبد اما پس از بارگذاری صفحه این ترافیک بشدت کاهش می یابد. دلیل آن را می توان هم به رفتار کاربر و هم کش شدن داده های اولیه ی سایت مرتبط دانست.

اما Burst  در این رابطه چه کمکی می تواند انجام دهد؟ با پیاده سازی Burst شما برای مدت کوتاهی پهنای باند بیشتری در اختیار کاربر قرار میدهد، اما در صورتی که کاربر اقدام به دانلود نماید پهنای باندش به میزان مشخص شده محدود خواهد شد. این قابلیت تجربه ی کاری بهتری در اختیار کاربر قرار می دهد و از زاویه ی دیگر باعث خواهد شد تا با پهنای باند کمتر بتوان سرویس بهتری به کاربر ارائه داد.

حداکثر پهنای باند – Max Limit: [کیلوبایت در ثانیه]

این میزان حداکثر پهنای باندی که برای کاربر مشخص نموده اید را مشخص می کند.

آستانه ی تشخیص برست – Burst Threashhold:[کیلوبایت در ثانیه]

تصمیم گیری برای اعمال Burst Limit بر اساس این پارامتر مشخص می شود. اگر در بازه ی Burst Time میانگین استفاده از پهنای باند کمتر از Burst Threashhold باشد Burst Limit اعمال می شود در غیر ایت صورت Max Limit اعمال خواهد شد.

حداکثر پهنای باند برست – Burst Limit: [کیلوبایت در ثانیه]

این میزان حداکثر پهنای باندی است که کاربر به آن دسترسی خواهد داشت. که بسته به دانلود و Burst Threashhold می تواند فعال یا غیرفعال شود.

مدت زمان برست – Burst Time: [ثانیه]

میانگین استفاده از پهنای باندبر اساس مدت زمان این پارامتر مشخص می شود.

گراف Mikrotik Burst Limit - ماشین حساب Burst یا Burst Calculator / Simulator

بررسی Burst Limit با مثال:

با توجه به تصویر قصد داریم نحوه مدیریت پهنای باند را بررسی نماییم. در این مثال حداکثر پهنای باند کاربر 1024 مشخص شده است. زمانی که کاربر اقدام به دانلود فایل (3000 کیلو بایت) کند به ترتیب این مراحل اتفاق خواهد افتاد:

  • ثانیه اول: سرعت دانلود 2048 خواهد بود (خط بنفش) – میانگین کمتر از میزان مشخص شده است (خط آبی رنگ)
  • ثانیه دوم: سرعت دانلود 2048 خواهد بود (خط بنفش) – میانگین کمتر از میزان مشخص شده است (خط آبی رنگ)
  • ثانیه سوم: سرعت دانلود 2048 خواهد بود (خط بنفش) – میانگین کمتر از میزان مشخص شده است (خط آبی رنگ)
  • ثانیه چهارم: سرعت دانلود 2048 خواهد بود (خط بنفش) – میانگین کمتر از میزان مشخص شده است (خط آبی رنگ)
  • ثانیه پنجم: سرعت دانلود 2048 خواهد بود (خط بنفش) – میانگین کمتر از میزان مشخص شده است (خط آبی رنگ)
  • ثانیه ششم: سرعت دانلود 2048 خواهد بود (خط بنفش) – میانگین کمتر از میزان مشخص شده است (خط آبی رنگ)
  • ثانیه هفتم: سرعت دانلود 1024 خواهد بود (خط زرد رنگ) – میانگین بیشتر از میزان مشخص شده است (خط آبی رنگ)
  • تا زمانی که دانلود پایان یابد کاربر روی 1024 کیلوبایت محدود است.
  • ….
  • ثانیه بیست و سه به بعد: کاربر مجدد می تواند با سرعت 2048 از سرویس استفاده کند، چرا که میانگین استفاده از پهنای باند کمتر از خط آبی رنگ شده است.
پیکربندی نادرست Burst Limit

منبع: ip-pro.pl

آموزش های مرتبط

شرکت ویرا شبکه نگار فعال در زمینه مجازی سازی، ذخیره سازی داده ها، مراکز داده، مانیتورینگ و امنیت زیرساخت های شبکه

دانلود کتاب VMware Workstation