آموزش مجازی سازی و شبکه

معرفی مجازی افزار ها و ابزار های مجازی سازی

آموزش مجازی سازی

در این بخش به آموزش مجازی سازی، معرفی ابزار های مجازی سازی و همچنین مجازی افزار ها پرداخته خواهد شد. بخش دانلود نیز برای دریافت نرم افزار های رایگان مجازی سازی ایجاد شده است. کتاب هایی در زمینه مجازی سازی در دست تهیه است و می توانید اولین کتاب مرجع مجازی سازی با VMware Workstation را از طریق لینک آن دریافت نمایید.