راهکارهای مجازی سازی، ذخیره سازی و رایانش ابری

راهکار های مجازی سازی

ذخیره سازی داده ها - راهکارهای Software-Defined Storage

مجازی افزار ها

مجازی افزار ها ابزار هایی هستند که در زیرساخت های مجازی سازی استفاده می شوند. ابزار هایی برای برپایی زیرساخت های مجازی سازی، خودکار سازی پروسه ها در این زیرساخت ها، پشتیبان گیری از داده ها، ذخیره سازی داده ها و امنیت. در این بخش سعی شده بهترین و کاربردی ترین این مجازی افزار ها را معرفی نماییم.