Centerm یکی از برند های فعال در زمینه ی ساخت و تولید تین کلاینت، زیرو کلاینت و پایانه های هوشمند است که در سال 2002 تاسیس شد. سنترم تولید کننده دسکتاپ های ابری (زیرو و تین کلاینت ها ) و پایانه های هوشمند بانکی است و بیشتر از 10 سال است که بر روی کلاینت های IoT تمرکز دارد. در تولید APeJ ها در دنیا پیشرو است و چهارمین فروشنده ی تین کلاینت ها و زیرو کلاینت ها است.