راهنمای vCenter Orchestrator

راهنمای vCenter Orchestrator یا کتاب خودکار سازی زیرساخت های مجازی با (vCenter Orchestrator (vCO شروعی است برای خودکار سازی زیرساخت های مجازی و تعریف Workflow ها در محیط vCenter. این راهنما به نحوه نصب و راه اندازی vCO می پردازد و پس از آن پیکربندی vCO را تشریح خواهد نمود و در آخر به ساخت Workflow خواهد پرداخت.

فرم دریافت راهنمای vCenter Orchestrator

لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید تا پیوند دریافت کتاب به آدرس ایمیل شما ارسال شود. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد و صرفا بروزرسانی های کتاب، کتاب های دیگر، آموزش های مجازی سازی و خبرنامه برای شما ارسال خواهد شد.

فهرست راهنمای vCenter Orchestrator

فصل های راهنما
  • قسمت اول: نصب و راه اندازی سرور vCenter Orchestrator یا vCO
  • قسمت دوم: پیکربندی سرور vCO یا vCenter Orchestrator
  • قسمت سوم: نحوه ساخت Workflow در vCO و اجرای Workflow ها در vCO
  • قسمت چهارم: اضافه کردن Workflow ها در منوی vCenter
راهنمای vCenter Orchestrator | کتاب vCenter Orchestrator